Sezon fumigacji 2019 zakończony

Opublikowane przez Carsekt Dnia: 25 Październik 2019

W czwartym tygodniu października zakończyliśmy sezon fumigacji na rok 2019. Przypomnijmy, iż dla osiągnięcia pożądanych efektów –skutecznego zwalczenia szkodników drewna- dezynsekcję gazową należy przeprowadzić przy określonych warunkach pogodowych, gdy średnia dobowa temperatura przekracza 10 stopni Celsjusza. W roku bieżącym optymalne warunki do wykonania fumigacji utrzymały się dłużej niż zwykle, gdyż ostatnią usługę wykonywaliśmy już po połowie października. Średnia dobowa temperatura powietrza oscylowała wówczas w granicy 15 st.C. Długi sezon pozwolił nam na zrealizowanie wielu zleceń na terenie całego kraju.

Nadal najczęściej występującym szkodnikiem drewna i jednocześnie najbardziej niebezpiecznym dla konstrukcji drewnianych jest Spuszczel Pospolity (Hylotrupes bajulus) należący do  rodziny kózkowatych (Cerambicydae). Jedno pokolenie w zależności od wartości odżywczej drewna i warunków klimatycznych, może rozwijać się od 2 do 18 lat, jako przeciętny dla Polski przyjmuje się okres 2-4 lat. Samica składa jaja w ilości ok. 200 szt. w szczeliny i otwory w drewnie. Zasiedla przede wszystkim więźby dachów, drewniane ściany i elementy wystroju wnętrz. Spuszczel pospolity jest szczególnie niebezpiecznym szkodnikiem, ponieważ atakuje drewno przez wiele pokoleń, ma długi okres rozwoju, niewielki stopień trawienia pobranego drewna (co zmusza larwy do intensywnego żerowania). 

Do często występujących drewnojadów należy także zaliczyć Kołatka domowego (Anobium punctatum) z rodziny kołatkowatych (Anobiidae). Kołatek domowy natomiast jest określany najgroźniejszym szkodnikiem mebli i wyrobów z drewna. Jedna generacja w sprzyjających warunkach rozwija się 1-3 lat, żeruje zarówno w drewnie gatunków iglastych i liściastych. Samica składa ok. 50 jaj w rysy i szpary  w drewnie, w przypadku bardzo licznych kolonii dochodzi do składania jaj w otwory wylotowe co prowadzi do wtórnego porażania tych samych elementów prowadząc do ich całkowitej destrukcji.

Proces fumigacji polega na uszczelnieniu obiektu z zewnątrz, zabezpieczeniu wewnętrznych urządzeń zawierających miedź, metale szlachetne oraz materiały światłoczułe, rozłożeniu wewnątrz obiektu  na ponumerowanych tackach fumigantu w postaci tabletek, z których stopniowo uwalnia się fosforowodór skutecznie zwalczający wszystkie formy życia szkodników drewna. Proces trwa od 7 do dziesięciu dni. Po tym czasie następuje zdjęcie uszczelnień, wietrzenie obiektu oraz kontrola stężenia gazu w obiekcie.

Zabiegi wykonujemy zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego. Fumigatorzy pracujący w warunkach podwyższonego ryzyka (praca na wysokościach, praca z substancjami niebezpiecznymi) są szczegółowo szkoleni oraz zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad BHP.

Proces fumigacji gwarantuje śmiertelność wszystkich stadiów rozwojowych ksylofagów, nie zabezpiecza jednak konstrukcji na przyszłość. Należy pamiętać, że drewno konstrukcyjne wymaga okresowych zabiegów impregnacyjnych mających na celu utworzenie bariery ochronnej na powierzchni materiału.

Wzbogaceni o nowe doświadczenia już zaczynamy przygotowywać się do kolejnego sezonu.