Rozpoczęliśmy sezon dezynsekcji gazowych

Opublikowane przez Carsekt Dnia: 19 Kwiecień 2019

W trzecim tygodniu kwietnia rozpoczęliśmy sezon dezynsekcji gazowych obiektów porażonych przez szkodniki drewna. Metoda ta jest możliwa do wykonania i skuteczna tylko wówczas, gdy średnia temperatura dobowa oscyluje w granicach 10 stopni Celsjusza. Fumigację stosuje się zwykle do zwalczania ksylofagów takich jak: Spuszczel pospolity, Kołatek domowy, Drwalik, Trzpiennik, Zagwoździk fioletowy. Pierwszą usługą , która została wykonana w roku 2019  była fumigacja zabytkowego wiatraka holenderskiego w Pyzdrach. Przed rozpoczęciem fumigacji obiekt został starannie uszczelniony materiałem gazoszczelnym , a wnętrze budowli zostało zabezpieczone przed działaniem gazów reaktywnych. Po takim przygotowaniu nastąpiła aplikacja fumigantu o działaniu biobójczym. Budynek został zamknięty na okres 11 dni. Ostatnim etapem procesu fumigacji jest wietrzenie budynku polegające na zdjęciu wszystkich, wcześniej zamontowanych  uszczelnień i monitorowaniu stężenia do uzyskania poziomu 0,14 mg PH3 / m3.

Prezentowany na zdjęciach zabytkowy, holenderski wiatrak został wybudowany w 1903 roku i obecnie jest własnością Miasta i Gminy Pyzdry. Posiada obrotową głowicę posadowioną na murowanej z czerwonej cegły wieży. Jego dach kopułowy został pokryty blachą. Wewnątrz budynku znajduje się młyn z kompletną infrastrukturą przeniesienia napędu z wirnika na kamienie młyńskie. Na zdjęciu prezentującym wnętrze wiatraka można zauważyć zniszczenia spowodowane biegiem czasu, dlatego władze postanowiły oddać obiekt do renowacji. Planowana jest także rekonstrukcja śmigieł. Wiatrak ma stanowić atrakcję turystyczną dostępną zarówno dla mieszkańców gminy jak i turystów.