Prezentacja systemu mikrofalowego na Politechnice Gdańskiej

Opublikowane przez Carsekt Dnia: 13 Grudzień 2018

Dnia 11 grudnia 2018 roku na zaproszenie dr hab. inż. Michała Wójcika profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej w ramach przedmiotu: "Nowoczesne konstrukcje drewniane" nasza firma Carsekt zaprezentowała mobilny system mikrofalowy do dezynsekcji termicznej drewna oraz przybliżyła tematykę związaną ze szkodnikami technicznymi drewna konstrukcyjnego i metodami ich zwalczania.

Jako pierwsza odbyła się prezentacja multimedialna przybliżająca biologię ksylofagów (tj.: spuszczel pospolity, kołatek domowy, trzpiennik świerkowiec, trzpiennik olbrzymi, zagwoździk fioletowy) oraz metody chemiczne i niechemiczne ich zwalczania z akcentem na technologię mikrofalową. Podczas prezentacji studenci Politechniki Gdańskiej wykazywali spore zainteresowanie i zadawali wiele niebanalnych pytań. Pojawiły się także ciekawostki dotyczące m.in.: wykorzystywania larw do produkcji batonów energetycznych dla sportowców. W drugiej części spotkania technicy naszej firmy zaprezentowali pracę systemu mikrofalowego na zbudowanej makiecie z elementów odpowiadających konstrukcji dachowej domu jednorodzinnego. Technologia mikrofalowa wykorzystuje tarcie molekularne polarnych cząsteczek wody w drewnie umieszczonym w polu elektromagnetycznym. Elementy makiety odpowiadały pod względem wilgotnościowym przeciętnej wilgotności drewna w konstrukcji dachowej czyli około 16%. Prof. Francesco Porcelli podczas badań na uniwersytecie w Bari udowodnił, że temperatura 75ºC utrzymana przez 5 min gwarantuje śmiertelność larw wszystkich gatunków technicznych szkodników drewna. Uczestnicy spotkania z dużym zaangażowaniem obserwowali pokaz, a także śmiało debatowali z przedstawicielami firmy Carsekt na temat sposobów ochrony drewna przed korozją biologiczną.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość zorganizowania pokazu na tak prestiżowej uczelni, jaką jest Politechnika Gdańska.